Welkom bij de gezelligste fotocompetitie van Nederland en België

Word lid!

Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel

Als je deelneemt aan HET DIGITALE PLAATJE dan wordt je geacht je aan de onderstaande regels te houden.

 • Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.
 • De foto's die je instuurt blijven eigendom van de betreffende deelnemer.
 • De foto's worden op de website voorzien van een watermerk met de tekst: Het Digitale Plaatje.
 • De deelnemers geven toestemming om de ingezonden foto's van de deelnemers openbaar te tonen op de website.
 • De deelnemers geven toestemming om hun naam te publiceren bij de getoonde foto's.
 • Indien de deelnemer niet meer wil dat zijn/haar foto's en naam gepubliceerd worden, dan kan de betreffende deelnemer dit melden aan de organisator via hetdigitaleplaatje@gmail.com, waarna de betreffende gegevens verwijderd worden.
 • De deelnemers hebben er geen bezwaar tegen dat zij ook toegevoegd worden aan de whatsapp-groep Het Digitale Plaatje.
 • Aankondigingen, zoals de bekendmaking van de winnaars, geschiedt via de whatsapp-groep.
 • De foto's die ingestuurd worden mogen niet groter zijn dan 5 Mb.
 • De foto's die ingestuurd worden moeten zo origineel mogelijk blijven. Fotobewerking is beperkt toegestaan, zoals uitsnijden, lichter en donkere maken, witbalans aanpassen, kleur aanpassen en rechttrekken.
 • Meerdere foto's combineren middels fotobewerking is niet toegestaan.

Omgang

Deze competitie is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en is bedoeld voor alle hobby-fotografen ongeacht kennisniveau of cameragebruik. Alle deelnemers zijn hobbyisten, die fotograferen leuk vinden. Respecteer en help elkaar.
Heb je ideeën of opmerkingen? Meld het per e-mail hetdigitaleplaatje@gmail.com.

Donatie
Hetdigitaleplaatje.nl is een particulier initiatief. Daarom vraag ik een vrijwillige bijdrage van € 5,00 als tegemoetkoming in de jaarlijkse kosten voor hosting en licenties.
Wil je een vrijblijvende (dus niet verplicht) donatie doen? Maak dan € 5,00 over naar:
FV Geurts
NL70 ABNA 0529 2522 52.

Omschrijving: donatie hetdigitaleplaatje

Captcha